กรีฑา ตอน การรับไม้ส่งไม้วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 2

แบบฝึกการรับส่งไม้ การวิ่งผลัด 4x100 เมตร ให้นักกีฬาเคลื่อนที่โดยการจ๊อกกิ้งแล้วให้นักกีฬาส่งไม้ผลัดไปด้วยเน้นจังหวะและระยะห่างในการรับไม้ส่งไม้ไม่ใกล้จนเกินไปหรือห่างจนเกินไปพอเรียกแล้วสามารถที่จะส่งไม้ผลัดให้กับเพื่อนได้ คนที่รับไม้พอเพื่อนเรียกสามารถยื่นแขนออกมารับไม้ได้อย่างรวดเร็ว

พอจ๊อกกิ้งไปสักระยะหนึ่งนักกีฬาสามารถดูระยะห่างได้แล้วให้เพิ่มความยากเข้าไปอีกโดยการให้นักกีฬาวิ่งเร็วขึ้น พอนักกีฬาฝึกจนมีความชำนาญพอสมควรแล้วมีการรับไม้ส่งไม้ที่แม่นยำแล้วมีระยะห่างที่ดีแล้วเราก็เริ่มที่จะให้นักกีฬาไปซ้อมรับไม้ส่งไม้จริงๆ ให้นักกีฬาหัดดูไม้แล้วก็รับไม้ส่งไม้ตามจุดที่นักกีฬาจะต้องวิ่งจริงๆ

เขตในการรับส่งไม้จะมีระยะทางประมาณ 30 เมตร ที่ใช้สำหรับรับส่งไม้ เริ่มจากเส้นแรกที่เป็นเส้นประ ซึ่งเส้นประคือเส้นสุดท้ายที่นักกีฬาสามารถจะลงมายืนแล้วก็รับไม้ผลัดได้ สำหรับนักกีฬาที่เริ่มแข่งใหม่ๆ อาจจะไปเริ่มที่เส้นเปิดก่อนได้ การรับไม้ถ้าหากนักกีฬาได้ไม้ระยะตั้งแต่เส้นประไปถึงเส้นเปิดถ้านักกีฬาได้ไม้ผลัดก่อนก็ถือว่าฟาวล์ ระยะนี้จะเป็นระยะที่นักกีฬาสามารถทำความเร็วไปถึงความเร็วสูงสุด เส้นต่อไปคือเส้นเปิด คือเส้นที่สามารถเริ่มรับไม้ผลัดได้ ถ้าหลังจากเส้นนี้ไปถ้าได้ไม้ก่อนก็ถือว่าฟาวล์ ส่วนเส้นต่อไปจะเป็นเส้นที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นปิด คือเส้นสุดท้ายของการรับไม้ ถ้านักกีฬาได้ไม้ผลัดหลังจากเส้นนี้ไปแล้วก็ถือว่าฟาวล์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง