กรีฑา ตอน ทักษะการวิ่งระยะสั้น

กรีฑา ตอน ทักษะการวิ่งระยะสั้น สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เวลาที่เราวิ่งควรเอาเข่าขนานกับพื้น หน้ามองตรงไปข้างหน้า แขนกับขาควรทำงานไปควบคู่กัน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง