กรีฑา ตอน ทักษะการออกสตาร์ทและการเร่งความเร็ว

กรีฑา ตอน ทักษะการออกสตาร์ทและการเร่งความเร็ว

เริ่มจากการจัดบล็อกสตาร์ทให้พอเหมาะหรือมีความเหมาะสมกับตัวนักกีฬา โดยส่วนใหญ่ในการจัดบล็อกสตาร์ท ที่ยันเท้าตัวหน้าจะห่างจากเส้นสตาร์ทประมาณ 2 ฝ่าเท้า ที่ยันเท้าตัวหลังจะห่างจากเส้นสตาร์ทประมาณ 3 ฝ่าเท้า ในจังหวะเข้าที่ นักกีฬาจะต้องนั่งลง เข่าต้องสัมผัสพื้น มือทั้งสองข้างวางหลังเส้นเริ่ม หัวไหล่และมือเป็นแนวดิ่งลงมาที่เส้นเริ่ม ศีรษะและลำตัวเป็นแนวขนาน ในจังหวะ ระวัง นักกีฬาจะยันสะโพกสูงขึ้นโดยยกขึ้นมาในแนวดิ่งให้เข่าหน้าทำมุม 90 องศา และเข่าหลังทำมุม 120 องศา ในจังหวะที่ออกสตาร์ทนักกีฬาจะต้องถีบบล็อกสตาร์ทออกอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง