การสอยผ้า

การสอยผ้า
การสอย เป็นการเย็บด้วยมือที่มองเห็นรอยเย็บทางด้าน นอกน้อยที่สุด นิยมใช้สอยชายเสื้อ ชายกระโปรง ชายขากางเกง หรือชายผ้าอื่น ๆ ที่ต้องการความสวยงามประณีต

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง