ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน น้ำลดตอผุด

น้ำลดตอผุด ใช้เปรียบเทียบกรณีใด
ตอ หมายถึง เสาหรือหลักที่ปักไว้แล้วเหลือแต่โคนเมื่อส่วนบนหักหรือผุกร่อนไป ตอที่อยู่ในน้ำนั้นเมื่อน้ำขึ้นเราจะมองไม่เห็นเพราะน้ำท่วมมิดแต่เมื่อน้ำลดลงก็จะมองเห็นตอโผล่ขึ้นมา ขณะที่คนมีอำนาจเปรียบเหมือนเวลาที่น้ำขึ้น ความชั่วร้ายที่เปรียบเหมือนตอยังไม่มีใครเห็นเพราะอำนาจที่เปรียบเหมือนน้ำท่วมปิดบังไว้แต่ถึงคราวหมดอำนาจซึ่งเปรียบเหมือนคราวน้ำลงความชั่วเหล่านั้นก็ปรากฎให้เห็น สำนวนน้ำลดตอผุดจึงหมายถึง ในเวลาที่คนหมดอำนาจถ้าทำความชั่วไว้ความชั่วนั้นก็จะปรากฎขึ้นมา

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง