โครงการวิจัยยางพารา 1

ชื่อรายการ : รายการวิจัยไทยคิด ตอน โครงการวิจัยยางพารา
รายละเอียด
: รายการวิจัยไทยคิด ตอน โครงการวิจัยยางพารา ออกอากาศทาง ThaiPBS วันที่ 7 มิถุนายน 2552
เวลา
: 25:43 นาที
รายละเอียดโดยย่อ : โครงการวิจัยยางพารา ภาคอุตสาหกรรม สกว.เป็น สิ่งประดิษฐ์จากเศษยางรถยนต์เก่า หรือยางรถยนต์ที่หมดสภาพการใช้งาน มาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองพื้น
ผลิตโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง