ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

โวหารภาพพจน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง