ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การใช้ ร หัน (รร)

การใช้ ร หัน (รร)

ในภาษาไทยเราใช้ รร แทนเสียง อะ ในมาตราอื่นๆและแทนเสียงในแม่กน แทนเสียงอะเช่น วรรคสรรพ กรรม ธรรม แทนเสียง อัน เช่น วรรณ สรร สวรรค์ จรรยา พรรณ

วิธีการใช้ ร หัน (รร) มีดังนี้

๑. ใช้เมื่อเขียนในคำที่แผลงมาจากคำว่า กระ เช่น กระโชก เป็น กรรโชก

๒. ใช้เมื่อเขียนในคำที่แผลงมาจาก ประ เช่น ประทัด เป็น บรรทัด ประดา เป็น บรรดา

๓. ใช้เมื่อเขียนในคำที่แผลงมาจาก คระ เช่น คระลอง เป็น ครรลอง คระไล เป็น ครรไล

๔. ใช้เมื่อเป็นคำภาษาสันสกฤต เช่น กรรม สวรรค์

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง