ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนภาพสิ่งของ 1

การเขียนภาพสิ่งของ
การเขียนภาพ คือ การใช้วัสดุสำเร็จรุปที่มีปลายค่อนข้างแหลม เช่นดินสอ ปากกา สร้างสรรค์ให้เกิดลายเส้น และสอนการเขียนภาพสิ่งของ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง