ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนภาพคนเหมือน 1
การเขียนภาพคนเหมือน 1
การเขียนภาพ คือ การใช้วัสดุสำเร็จรุปที่มีปลายค่อนข้างแหลม เช่นดินสอ ปากกา สร้างสรรค์ให้เกิดลายเส้น และสอนการเขียนภาพคนเหมือน
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง