คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอน ประโยคเกี่ยวกับเวลา

Time Phrases1. We will leave in five minutes.     พวกเราจะไปในห้านาทีนี้


2. He arrived 10 seconds ago.     เขามาถึงเมื่อสิบนาทีที่แล้ว


3. How many hours are in a day?     หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมง


4. There are seven days in a week.     หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน


5. What are you going to do next month?     เดือนหน้าคุณจะทำอะไร


6. What are you going to do next year?     ปีหน้าคุณจะทำอะไร


7. Last year, I went to Japan.     ปีก่อน ผม/ฉันไปประเทศชี่ปุ่น


8. Next week, I will go to China.     สัปดาห์หน้า ผม/ฉัน จะไปประเทศจีน


9. I will finish school in two weeks.     อีกสองสัปดาห์ ผม/ฉัน จะเรียนจบ


10. In three days, I will go out on a date.     อีกสามวัน ผม/ฉัน มีนัดไปเที่ยว


11. Next month, I will visit my grandmother.     เดือนหน้า ผม/ฉัน จะไปเยี่ยมยาย


12. Yesterday I went shopping.     เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน ไปซื้อของ


13. Today I woke up at six a.m.     วันนี้ ผม/ฉัน ตื่นหกโมงเช้า


14. Tomorrow I will go to dinner with my mother.     พรุ่งนี้ ผม/ฉัน จะไปทานข้าวเย็นกับแม่


15. Two weeks ago I bought some new shoes.     สองสัปดาห์ก่อน ผม/ฉัน ซื้อรองเท้าใหม่


16. I graduated from university five years ago.     ผม/ฉัน เรียนจบมหาวิทยาลัยเมื่อห้าปีที่แล้ว


17. In ten years, I will be sixty years old.     อีกสิบปี ผม/ฉันจะอายุหกสิบ


18. She sat down 10 minutes ago.     เธอนั่งเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว


19. We will sing a song in 30 minutes.     อีกสามสิบนาทีพวกเราจะร้องเพลง
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง