คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอน เวลา


Time1. Minute     นาที


2. Second     วินาที


3. Hour     ชั่วโมง


4. Day     วัน


5. Week     สัปดาห์


6. Month     เดือน


7. Year     ปี


8. Decade      ทศวรรษ


9. Century      ศตวรรษ10. Yesterday     เมื่อวาน


11. Today      วันนี้


12. Tomorrow      พรุ่งนี้


13. Next week     สัปดาห์หน้า


14. In two weeks     ในสองสัปดาห์


15. Next month     เดือนหน้า


16. In two months     ในสองเดือน


17. Next year     ปีหน้า


18. In two years     ในสองปี


19. 10 minutes ago     สิบนาทีที่แล้ว


20. Last week     สัปดาห์ก่อน


21. Two weeks ago     สองสัปดาห์ที่แล้ว


22. Last month     เดือนก่อน


23. Two months ago      สองเดือนที่แล้ว


24. Last year     ปีก่อน


25. Two years ago     สองปีที่แล้ว
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง