คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอน อาชีพ

Jobs
1. Doctor     หมอ


2. Lawyer     ทนายความ


3. Chef     หัวหน้าพ่อครัว


4. Accountant     นักบัญชี


5. President     ประธานาธิบดี


6. Politician     นักการเมือง


7. Journalist     นักข่าว


8. Businessman     นักธุรกิจ


9. Taxi driver     คนขับรถแท็กซี่


10. Construction worker     คนงานก่อสร้าง


11. Writer     นักเขียน


12. Artist     ศิลปิน


13. Fashion Designer     นักออกแบบเสื้อผ้า


14. Actor     นักแสดง


15. Singer     นักร้อง


16. Musician     นักดนตรี


17. Translator     นักแปล


18. Police officer     ตำรวจ


19. Firefighter     นักดับเพลิง


20. Trash man     คนเก็บขยะ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง