คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอน ครอบครัว

Family1. Mother     แม่


2. Father     พ่อ


3. Older Brother     พี่ชาย

  
4. Older Sister     พี่สาว


5. Younger Brother     น้องชาย


6. Younger sister     น้องสาว


7. Son     ลูกชาย


8. Daughter     ลูกสาว


9. Grandfather on mother's side     ตา


10. Grandfather on father's side     ปู่


11. Grandmother on mother's side     ยาย


12. Grandmother on father's side     ย่า


13. Grandson     หลานชาย


14. Granddaughter     หลานสาว

 
15. Uncle     อา


16. Great Uncle     ลุง


17. Aunt     น้า


18. Great aunt     ป้า


19. Cousin      ลูกพี่ลูกน้อง


20. Adopted      ลูกบุชธรรม
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง