คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอน วันและเดือน

Days and Months
1. January     มกราคม


2. February     กุมภาพันธ์


3. March     มีนาคม


4. April     เมษายน


5. May     พฤษภาคม


6. June     มิถุนายน


7. July     กรกฎาคม


8. August     สิงหาคม


9. September     กันยายน

 
10. October     ตุลาคม


11. November     พฤศจิกายน


12. December     ธันวาคม


13. Monday     วันจันทร์


14. Tuesday     วันอังคาร


15. Wednesday     วันพุธ


16. Thursday     วันพฤหัสบดี


17. Friday     วันศุกร์


18. Saturday     วันเสาร์


19. Sunday     วันอาทิตย์
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง