การประดิษฐ์ริบบิ้นห่อของขวัญ

การประดิษฐ์ริบบิ้นห่อของขวัญ

อุปกรณ์

- ริบบิ้น

- เทปใส

- กรรไกร,มีด

- เข็มหมุด

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง