การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้าใยบัว 2

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้าใยบัว

อุปกรณ์

- ลวดเงิน เบอร์ 24

- ลวดสีเขียว (ทำใบ) เบอร์ 24

- คีมตัดลวด

- กรรไกร

- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (ตามการสาธิตใช้ 4.5 ซ.)

- ผ้าใยบัว สีเขียวทำใบ สีดอก(ตามต้องการ)

- ฟลอร่าเทป

- ลวดต้น

- ตะเกียบ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง