การร้อยมาลัยตุ้มจากกลีบกุหลาบ 1

การร้อยมาลัยตุ้มจากกลีบกุหลาบ

อุปกรณ์

- กลีบกุหลาบ

- แป้นใบตอง

- ลวดร้อยมาลัย

- กรรไกร

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง