การทำดอกไม้จากหลอดคล้ายดอกกระถิน

การทำดอกไม้จากหลอดคล้ายดอกกระถิน

อุปกรณ์

- หลอดกาแฟ

- เหล็กแหลม

- กรรไกร

- กาวลาเทค

- ใบไม้(สำเร็จรูป)

- กระดาษแข็ง

- ลวด (ก้านใบไม้)

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง