ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ความคิดกับภาษา : มนุษย์กับภาษา ,วิธีคิด ตอนที่ 1
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง