ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เก็งข้อสอบภาษาไทยม.ต้น เข้าเตรียมอุดมฯ ตอนที่ 6

เรื่อง : เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น เข้าเตรียมอุดมฯ

เวลา : 9.30 นาที

โดย : ormschool

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง