ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ธรรมชาติของภาษา ตอนที่ 1
ธรรมชาติของภาษา
เรียนเรื่องหลักภาษา ธรรมชาติของภาษา ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะของภาษา ภาษาต่างประเทศที่ไทยยืมมาใช้ เสียงในภาษาไทย อักษรไทย คำและการสร้างคำ ชนิดของคำ ประโยคและการแต่งประโยค ระดับของภาษา และคำราชาศัพท์
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง