ไฟฟ้าสถิตย์ ตอนที่ 1

วิชา : ฟิสิกส์

เรื่อง : ไฟฟ้าสถิตย์

โดย : ormschool

เวลา : 10:00

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง