คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอน สัตว์ 1
สัตว์ (Animals)

1. Cat         แมว

2. Dog        หมา

3. Mouse    หนู

4. Horse     ม้า

5. Cow       วัว

6. Pig         หมู

7. Monkey   ลิง

8. Rat         หนูนา

9. Bird        นก

10. Elephant     ช้าง

11. Camel     อูฐ

12. Giraffe    ยีราฟ

13. Chicken   ไก่

14. Leopard    เสือดาว

15. Cheetah    เสือชีต้า

16. Zebra       ม้าลาย

17. Bear        หมี

18. Water buffalo     ควาย

19. Goat       แพะ

20. Lion       สิงโต


ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง