ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ชนิดของคำ กลุ่มคำ ตอนที่ 14

ชนิดของคำ กลุ่มคำ
เรียนรู้เรื่องชนิดของคำประเภทต่างๆ ว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งคำมีอยู่ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำบุพบท คำวิเศษ คำสันธาน และคำอุทาน โดยคำแต่ละประเภทสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกและจะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของคำ