ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ลักษณะภาษาไทยแท้และลักษณะภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตอนที่ 1

ลักษณะภาษาไทยแท้และลักษณะภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ลักษณะของคำไทยแท้
- มีพยางค์เดียว เป็นคำเดียวโดดๆ ฟังแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที ส่วนมากเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- มีวรรณยุกต์
- ไม่มีการใช้ ฆ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ธ ฒ ณ ศ ษ ยกเว้นบางคำ
- สะกดตรงตามมาตรา
- มีหลายพยางค์และมีการกร่อนเสียง เช่น หมากม่วง เป็น มะม่วง
- ไม่มีคำควบกล้ำ
- ใช้ ใ
- คำขยายอยู่หลัง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง