ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อักษรควบ อักษรนำ ตอนที่ 1

อักษรไทยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
เสียงในภาษาไทย มี 3 ชนิด ได้แก่ เสียงแปร เสียงแท้ เสียงดนตรี

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง