ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หลักภาษาไทย ตอน สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
เรียนรู้เรื่องความหมายของคำว่า สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ว่ามีความหมายว่าอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มีตัวอย่างสำนวน สุภาษิต และคำพังเพยประเภทต่างๆ ที่จะทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง