ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หลักภาษาไทย ตอน การอ่านคำที่มี ฤ

การอ่านคำที่ใช้ ฤ " ในภาษาไทยจะอ่านออกเสียงตัว "ได้  3  แบบ ได้แก่ อ่านออกเสียงเป็น" ริ " อ่านออกเสียงเป็น" รึ " อ่านออกเสียงเป็น" เรอ "

1. อ่านออกเสียงเป็น" ริ"เมื่อตัว" ฤ "อยู่ตามหลังพยัญชนะ ก ต ท ป ศ ส 
2. อ่านออกเสียงเป็น " รึ " เมื่อตัว "ฤ" อยู่ตามหลังพยัญชนะ ค น พ ม ห 
3. อ่านออกเสียงเป็น "เรอ" ในภาษาไทยของเราเท่าที่นำตัว "ฤ" เข้ามาใช้อ่านออกเสียงเป็น "เรอ"  ในภาษาไทยจะพบอยู่ตัวเดียวเท่านั้น คือ "ฤกษ์" อ่านออกเสียงว่า "เริก" 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง