ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ภาษาไทย ป.6 ตอน คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ ในอดีต คือคำที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินแต่ในปัจจุบันเราจะหมายถึงคำที่เราใช้กับบุคคลที่ควรเคารพโดยสามารถแบ่งบุคคลออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ พระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ และสุภาพชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการใช้คำสรรพนามราชาศัพท์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของบุคคล รวมถึงคำกริยาราชาศัพท์ด้วย