ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ภาษาไทย ป.6 ตอน พจนานุกรม

พจนานุกรม
พจนานุกรม คือ หนังสือที่เราใช้ค้นหาความหมายของคำ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ทำให้เราทราบถึงความหมายของคำนั้นๆ โดยสามารถแยกออกเป็น พจนานุกรมทางภาษา เช่น แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และพจนานุกรมเฉพาะวิชา เช่น พจนานุกรมทางการแพทย์ พจนานุกรมทางนิติศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พจนานุกรม การเรียงลำดับคำในพจนานุกรม ตัวอักษรย่อ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพจนานุกรม