ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ภาษาไทย ป.6 ตอน อักษรนำ อักษรควบ

อักษรนำ อักษรควบ
เรียนรู้เรื่อง อักษรนำ คือคำที่มีอักษรสูงหรืออักษรกลาง นำหน้าอักษรต่ำ หรือคำที่มี "ห" หรือ "อ" นำหน้า คำต่างๆที่มีอักษรนำเหล่านี้เราจะต้องผันไปตามอักษรตัวหน้าและต้องออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางค์หน้าของคำ เช่น คำว่า สนม อ่านว่า สะ-หนม และเรียนรู้เรื่องอักษรควบ คือคำที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ร ล ว ลักษณะการอ่าน ถ้าเป็นคำควบแท้จะออกเสียงทั้งสองตัวพร้อมกัน หากเป็นคำควบไม่แท้จะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะหน้าตัวเดียว