ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ภาษาไทย ป.6 ตอน มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด
เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดมีด้วยกัน 9 มาตรา ได้แก่ แม่ ก กา แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว นอกจากนั้นเรียนรู้เรื่อง คำเป็น และคำตาย ลักษณะของคำเป็น คือ มีสระเสียงยาว ส่วนสระเสียงสั้นเฉพาะ สระ อำ ไอ ใอ เอา มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว ส่วนคำตาย มีลักษณะของคำคือมีสระเสียงสั้น ยกเว้น สระ อำ ไอ ใอ เอา มีตัวสะกดในมาตรา แม่กด กก กบ