คณิตศาสตร์ป.1 ตอน การบวกลบระคน

ตัวอย่างการบวกลบระคน
จงหาคำตอบของ (3+4)-2
                         7 - 2 = 5
     ตอบ

จงหาคำตอบของ 8-(6+2)
                      8 - 8 = 0
     ตอบ

จงหาคำตอบของ (75-34)+16
                           41 + 16 = 57
     ตอบ ๕๗

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง