คณิตศาสตร์ป.1 ตอน เวลา

คำที่ใช้พูดบ่งบอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เที่ยง เย็น ค่ำ ดึก กลางวัน กลางคืน เป็นต้น

หน่วยที่ใช้บอกเวลา  ปี เดือน สัปดาห์ วัน ชั่วโมง
     1 ปี มี 12 เดือน
     1 เดือน มี 30 วัน (31, 28, 29)
     1 สัปดาห์ มี 7 วัน
     1 วัน มี 24 ชั่วโมง

1 ปี มี 12 เดือน ได้แก่ มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

1 สัปดาห์ มี 7 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง