คณิตศาสตร์ป.1 ตอน การตวง

การตวง เป็นการวัดปริมาณของของเหลว หรือของที่มีความละเอียด(มีขนาดเล็ก)

การตวงโดยใช้หน่วยกลาง
     ในการตวงปริมาณของสารต่างๆ เราจะให้เป็นมาตรฐานได้ เราจะต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นหน่วยกลางในการตวง เช่น ตวงยา ด้วยช้อนชา เป็นต้น

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง