ไตรสิกขา
ขนาด : 0.68 MB

                                                                    โอวาท๓ / ไตรสิกขา
                                                                 โอวาท ๓ หรือพุทธโอวาท

สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
กุสลสฺสูปสมฺปทา     การทำความดีให้ถึงพร้อม
สจิตฺตปริโยทปนํ     การทำจิตให้บริสุทธิ์  

                                                                    ทางแห่งการทำกรรม

• ทางกาย เรียกว่า กายกรรม
• ทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม
• ทางใจ เรียกว่า  มโนกรรม

                                                สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  การไม่ทำความชั่วทั้งปวง

• ทางกาย เรียกว่า กายทุจริต
• ทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต
• ทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต

                                                   กุสลสฺสูปสมฺปทาการทำความดีให้ถึงพร้อม

• ทางกาย เรียกว่า กายสุจริต
• ทางวาจา เรียกว่า วจีสุจริต
• ทางใจ เรียกว่า  มโนสุจริต

                                                      สจิตฺตปริโยทปนํการทำจิตให้บริสุทธิ์
• สะอาด
• สว่าง
• สงบ

                                                       แนวคิดสำคัญจากหลักธรรมโอวาท ๓

• ให้รู้จักละเว้นความชั่ว
• ให้ขยันถ้วนทั่วในความดี
• ทำใจให้ปลอดโปร่งจากราคีทุกชนิด
   ทั้ง 3 ข้อทำให้ชีวิตที่สมบูรณ์ และเป็นสุขตลอดกาล

                                                                        ไตรสิกขา 

• ข้อปฏิบัติที่จะต้องศึกษา ๓ อย่างคือ 

อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เรียกสั้น ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา
ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษาอบรมเพื่อฝึกหัดกาย วาจา จิตใจ และปัญญาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป จนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ นิพพาน

                                                                       องค์ประกอบ

ศีล   (Morality)
สมาธิ (Concentration)
ปัญญา  (Wisdom)

                                    \

                                                                     ลักษณะของไตรสิกขา 

เป็นหลักธรรมสัมพันธ์สำหรับฝึกตนเป็นขั้นตอนจากส่วนที่หยาบไปหาส่วนที่ละเอียด

ศีล ...............กาย,วาจา    
จิตใจ............สมาธิ
ปัญญา.......... ความคิด

                                                                         ศีล ( Morality )

การฝึกอบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบ วินัย  ความสุจริต  ทางกาย  วาจา   และอาชีวะ เมื่อฝึกถึงจุดหนึ่ง จึงเรียกได้ว่าเป็น อธิศีลสิกขา

                                                                           วินัย กับ ศีล
วินัย
• การจัดระบบ ระเบียบ
• ตัวระบบ ระเบียบ
• การฝึกคนให้อยู่ในระบบระเบียบ

                                                       ศีล๘ ศีล๕ ศีล๓๑๑ ศีล๑๐ ศีล๒๒๗

• คุณสมบัติที่เกิดขึ้นใน
• ตัวบุคคล
• ที่ปฏิบัติตามวินัย
• เรียกว่า ศีล

                                                                  วิธีการเสริมสร้างวินัย

๑.  ทำให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน
๒. ทำตามอย่างวัฒนธรรม
๓. ใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม
๔. ปลูกฝังอุดมคติ
๕. ใช้กฎเกณฑ์บังคับ

สมาธิ ( concentration )
• การฝึกอบรมทางใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต
เมื่อฝึกถึงจุดหนึ่งจึงเรียกได้ว่าเป็น อธิจิตตสิกขา

                                                         คุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ

ตั้งมั่น ( สมาหิตะ)
บริสุทธิ์ ( ปริสุทธะ )
ควรแก่การงาน (กัมมนียะ)

                                                                  ปัญญา ( Wisdom )

• การศึกษาอบรม ทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริงโดยไม่อิงความรู้สึกตนเองเมื่อฝึกถึงจุดหนึ่งจึงเรียกได้ว่าเป็น  อธิปัญญาสิกขา

                                                                   ระดับของปัญญา

• จำได้
• เข้าใจ
• เข้าถึง

                                                        ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดปัญญา

• กลฺยาณมิตฺตตา  สีลสมฺปทา
• ฉนฺทสมฺปทา  อตฺตสมฺปทา
• ทิฏฺฐิสมฺปทา อปฺปมาทสมฺปทา
• โยนิโสมนสิการสมฺปทา

                                                         ไตรสิกขากับการดำเนินชีวิต

• รักษาระเบียบกฎเกณฑ์ในขณะทำหน้าที่ คือ ศีล
• ทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่วอกแวกฟุ้งซ่าน คือ สมาธิ
• ไตร่ตรองหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข คือ ปัญญา

                                          ความสัมพันธ์กันระหว่าง  โอวาท ๓ กับ ไตรสิกขา

                                 \
                                         
                                                              กิจกรรมการเรียนการสอน

๑.  ขั้นทบทวน
๒. ขั้นให้นิยาม
๓. ขั้นให้ตัวอย่างที่ดี
๔. ขั้นให้ตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
๕. ขั้นให้ตัวอย่างประกอบคำถาม

                                                    มาตรฐานสาระการเรียนรู้กับไตรสิกขา
                               \
                             

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก พระมหาปรีชา ปภสสโร

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน