สื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชัน
ขนาด : 0.04 MB

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้สื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อประกอบการเรียนคำศัพท์

 

                  ภาษาอังกฤษในวันสำคัญ โดยมุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

                  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน

 

ผู้ศึกษา           นางธิดารัตน์ พูลเชื้อ

 

ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

ปีการศึกษา       2551

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง