ประวัติพระพุทธ
ขนาด : 3.68 MB

 


                                                                          ประสูติ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี “สิทธัตถะกุมาร” ประสูติจากพระครรภ์พระนางสิริมหามายา พระมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะ  ผู้ครองแคว้นสักกะ ณ ลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ

    

                                                                   เก่งวิชาทางโลก

พระสิทธัตถะกุมารทรงศึกษาศิลปวิทยา  ในสำนักครูวิศวามิตร ทรงแสดงศิลปะธนูในท่ามกลางพระบรมวงศานุวงศ์และเสวกามาตย์ราชบริพารอย่างแกล้วกล้าสามารถเป็นเยี่ยม
                                                

                                                                 พระราชาภิเษกสมรส

ครั้นพระสิทธัตถะพระชันษาได้ ๑๖ ปี ได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา (ยโสธรา) พระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะในเทวทหนคร 
                                                
 
                                                                        เทวทูตทั้ง ๔

      พระสิทธัตถะเสด็จพระราชอุทยานโดยรถพระที่นั่งได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทำให้ทรงเบื่อหน่ายในกามสุขจึงมีพระอัธยาศัยน้อมไปในบรรพชา  ไม่ยินดีในฆราวาสสมบัติ

                                                

                                                           เสด็จหนีออกจากพระราชวัง
      เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีออกจากพระราชวังเพื่อทรงผนวช โดยม้ากัณฑกะและมีนายฉันนะตามเสด็จ

                                                    

                                                                    อธิษฐานเพศบรรพชา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระทัย เสด็จหนีออกจากพระราชวัง เมื่อมาถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานที ก็ปลงพระเกศา อธิษฐานเพศบรรพชา
                                                    

                                                                        บำเพ็ญทุกรกิริยา
พระมหาบุรุษดำริที่จะทรงเริ่มทำทุกรกิริยา ซึ่งถือว่าเป็นปฏิปทาที่นิยมว่าเป็นทางให้ตรัสรู้ได้ในสมัยนั้น  โดยมีฤาษีปัญจวัคคีย์ติดตามมาอยู่ปฏิบัติด้วย
                                                    

                                                                                ตรัสรู้
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี“เจ้าชายสิทธัตถะ” ตรัสรู้อริยสัจ ๔ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
 
                                                    
    
                                                                

                                                                            เสวยวิมุติสุข
      หลังจากตรัสรู้แล้ว  ขณะที่ทรงเสวยวิมุติสุข ฝนตกลงมาถึง ๗ วัน พญามุจลินทนาคราช  มาขนดกายรอบพระองค์กำบังฝนถวาย
                                                     

                                                                         ดอกบัว ๔ เหล่า 

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเวไนยสัตว์กับดอกบัว ๔ เหล่า ได้แก่

๑.บัวพ้นน้ำ (อุคฺฆฏิตญฺญู)

๒.บัวปริ่มน้ำ (วิปจิตญฺญู)

๓.บัวใต้น้ำ (เนยฺย)              
      
๔.บัวในโคลนตม (ปทปรม) 

         

การประกาศธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แสดงปฐมเทศนาด้วยธัมมจักกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

                        

                                                          
                                                                           ปฐมเทศนา

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘  พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธัมจักกัปปวัตนสูตร  ประทานปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
                                                           

                                                                                 วันมาฆบูชา
      ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา    และเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น   ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
                                                           

                                                                            ๖ ศากยราชผนวช

• พระภัททิยะ
• พระอนุรุทธะ
• พระอานนท์
• พระภัคคุ
• พระกิมพิละ
• พระเทวทัต
ณ  อนุปิยอัมพวันแขวงเมืองพาราณสี

                                                                        โปรดพุทธบิดา

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาซึ่งประทับอยู่ กบิลพัสดุ์นคร ทรงประชวรหนัก จึงเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสาวกเป็นอันมาก ทรงบำเพ็ญปิตุอุปัฎฐานธรรมถวายการพยาบาลตามพุทธวิสัย
                                                     

                                                                                เสด็จลงจากดาวดึงส์
พระพุทธเจ้าลงจากดาวดึงส์เทวโลก โดยบันไดแก้ว ทอง เงิน ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร ในท่ามกลางเทพยดาและประชาชนจำนวนมาก
                                                                

                                                                    แสดงธรรมโปรด ๓ โลก

      พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม  แก่สัตว์โลกทั้งหลาย รวมถึงเทวดาและดิรัจฉาน 

                                                      
                                                                              
                                                                              ห้ามทัพ

        ทรงห้ามพระประยูรญาติรบกัน  เนื่องจากการแย่งน้ำเพื่อการเกษตร

           

                                                                        ปรินิพพาน
       วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เริ่มต้นปีพุทธศักราชพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ

                                                                   

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก พระมหาปรีชา ปภสสโร

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน