ชาวพุทธตัวอย่าง

                                                                   ชาวพุทธตัวอย่าง

• สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
• สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

      

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง