การพับหลอดแปลงเป็นโมบาย

การพับหลอดแปลงเป็นโมบาย

อุปกรณ์

- หลอดกาแฟ

- กรรไกร

- เชือก,ด้าย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง