การประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดน้ำ

การประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดน้ำ

อุปกรณ์

- ขวดน้ำ(สีขาวขุ่น)

- กาว

- กรรไกร

- ล็อตตารี่

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง