การประดิษฐ์ดอกกุหลาบหนูจากกระดาษย่น

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบหนูจากกระดาษย่น

อุปกรณ์

- กระดาษย่น

- กรรไกร

- ใบสำเร็จ

- ลวด เบอร์ 22-24

- ผ้าพันก้าน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง