การสานลาย ขึ้น 2 ลง 2

เป็นการสานลายอย่าหนึ่ง ลายนี้คือ ลายขึ้น 2 ลง 2 ครับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง