การบิดลูกโป่งเป็นรูปหมวกดอกไม้

การบิดลูกโป่งเป็นรูปหมวกดอกไม้

อุปกรณ์ 

- ลูกโป่ง(สำหรับบิด)

- ที่สูบลูกโป่ง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง