การบิดลูกโป่งเป็นรูปดอกไม้

เรื่อง : การบิดลูกโป่งเป็นรูปดอกไม้

อุปกรณ์

- ลูกโป่งไส้ไก่ 2 เส้น

- ที่สูบลูกโป่ง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง