การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดกาแฟ

การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดกาแฟ

อุปกรณ์

- หลอดกาแฟ

- กรรไกร

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง