ทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

   

          ใอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ 11 ประเทศ

1.พม่า

2.ไทย

3.ลาว

4.เวียดนาม

5.กัมพูชา

6.บรูไน

7.สิงคโปร์

8.อินโดนีเซีย

9.ติมอร์-เลสเต

10.ฟิลิปปินส์

11.มาเลเซีย

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง