เทคนิคการคูณ

จะเป็นเทคนิคการคูณด้วยการลากเส้นแล้วหามุมที่ตัดกันเพิ่อนำมาคุณเพื่อหาคำตอบ งั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง