การคุณด้วยมือ

สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชจะนำเทคนิคการคิดเลขโดยการใช้นิ้วมือ สำหรับน้องๆที่มีปัญหาทางการได้ยิน เด็กๆทั่วไปก็เข้าใจได้ครับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง